Coffeeshare/Zavěšená káva

media@coffeeshare.cz

tel: +420 607 922 921

www.coffeeshare.cz

Tisková zpráva,17.12.2014 , Praha

Coffeeshare/Zavěšená káva dnes rozjíždí svou činnost ve 22 kavárnách v Praze

Dne 16.12. zahajuje svou činnost sociálně prospěšný projekt Coffeeshare /Zavěšená káva. Ve dvaadvaceti pražských kavárnách mohou od dnešního dne zákazníci vhazovat do kasiček na pultu drobné pro všechny, kteří si sami nemohou dovolit horký nápoj.

Projekt si klade za cíl podpořit sociálně slabé tím, že jim umožní nejen uhasit žízeň, ale dopřeje jim i kávu v důstojném sociálním prostředí, z kterého jsou vzhledem ke své finanční nouzi vyloučeni. Iniciativa navazuje na mezinárodní hnutí Suspended Coffee (1), jehož se v současnosti účastní 1800 kaváren po celém světě. V nich je možné koupit druhému nejen kávu, ale i celé jídlo. Za pražskou iniciativou stojí skupina dobrovolníků, jejichž mluvčí Petra Trachtmanová k projektu říká: “Chceme naším projektem otevřít možnost podpořit sociálně nejslabší v nejbližším okolí, příležitost ukázat svou spoluúčast a pokusit se v prostředí kavárny vytvořit prostor pro živoucí solidární společenství lidí, bez ohledu na jejich aktuální sociální situaci.”

“Kavárny, které s námi projekt zahajují, projevily velkou dávku sociální citlivosti i odvahy a za to jim patří náš velký dík”, dodala Petra Trachtmanová. (Seznam kaváren je uveden níže)

Iniciativa je ve spojení s azylovými domy, nízkoprahovými denními centry, domovy důchodců, ošetřovatelskými domy, kde se jejich uživatelé o projektu dozvídají. „Jsme ve spojení s těmito institucemi, ale neznamená to, že si jen jejich klienti mohou pro zavěšenou kávu přijít. Není na nás určovat, kdo má a kdo již nemá právo si o zavěšenou kávu říct. Kdo si pro ni příjde, pro toho tu je”, doplnila Trachtmanová.

Seznam kaváren, které se účastní projektu:

ANONYMOUS CAFE

Jugoslávska 15, P2

CAFE FRIDA

Karlínské náměstí 11, P8

CAFÉ NEUSTADT

Karlovo náměstí 23, P2

DIVADELNÍ KLUB SWAN

Ovocný trh 6, P1

DIVOKÉ MATKY

Hybešova 2, P8

KAABA

Mánesova 20, P2

LA BOHEME

Sázavská 32, P2

MAMA COFFEE

Dukelských hrdinů 47, P7

Sokolovská 85, P8

Jiřího z Poděbrad 12, P3

MEZI ZRNKY

Sázavská 19, P2

MOMENT

Slezská 62, P2

NA PŮL CESTY

Centrální park Pankrác, P4

PLEVEL

Krymská 2,P10

PERIFERIE

Branická 49, P4

RADOST FX

Bělehradská 4, P2

ROH DRUŽSTEVNÍ KAVÁRN

U božích bojovníků 606, P3

SLADKOVSKY

Sevastopolská 17, P10

TA KAVÁRNA

Na Topolce 2, P4

THE GLOBE

Pštrossova 6, P1

TÝNSKÁ KAVÁRNA

Týnská 6, P1

ZENIT

Krymská 24, P10

Kontakt:

Petra Trachtmanová, mluvčí iniciativy Coffeeshare

Mobil : +420 607 922 921

Email: petra@coffeeshare.cz

http://www.coffeeshare.cz

Poznámky:

(1) více na http://suspendedcoffees.com/. Samotná zavěšená káva není v Čechách úplnou novinkou. V pražské kavárně U zavěšenýho kafe můžete koupit druhému celou kávu již několik let.

Stáhněte Presskit

    press kit ve formátu .zip : 22mb : tiskové zprávy v cz/en (docx/pdf),

    logo na černé a bílé pozadí ( ai, pdf, png ), a fotografie pro tisk

P>

Coffeeshare/Zavěšená káva

media@coffeeshare.cz

tel: +420 607 922 921

www.coffeeshare.cz

Press Release, 17.12.2014 , Prague

CoffeeShare ( Suspended coffee ) today starts its activity in 22 cafes in Prague

On 17.12. a local start-up project called Coffeeshare / Suspended coffee, whose aim is to bridge social divides and help those in need with a warm beverage, began activity. Starting today, in twenty-two Prague cafés around Prague, customers can donate spare change to countertop collection boxes, the money going to those who can not afford a hot drink themselves.

The project aims to support the underprivileged by allowing them to not only quench their thirst, but also affords them a cup of coffee in a dignified social environment from which they are, due to their financial distress, regularly excluded from. It builds upon the international movement Suspended Coffee*, which currently have over 1800 participating cafes and establishments around the world. Many of which, it is possible not only to buy a second only coffee, but also an entire meal. The Prague initiative is a group of volunteers whose spokeswoman for the project, Petra Trachtmanová says : "We would like to create an environment built upon the idea of solidarity, where those well off enough to enjoy a cup of coffee in a cafe, can socially interact with those who typically could not, as well helping those less fortunate, those truly in need, by providing them with a warm beverage."

"The Cafes who have initiated the project with us, show a great deal of social sensitivity and courage, and for this they deserve our thanks," said Petra Trachtmanová.

The initiative is in conjunction with shelters, day care centers, retirement homes, nursing homes, where their members can learn about the project. "We are in touch with these institutions, but it does not mean that only they can come for suspension coffee. It is not for us to judge who qualifies for the suspended coffee. Whoever requests it, it is here for them, "added Trachtmanová.

Below is a list of Cafes offering CoffeeShare :

ANONYMOUS CAFE

Jugoslávska 15, P2

CAFE FRIDA

Karlínské náměstí 11, P8

CAFÉ NEUSTADT

Karlovo náměstí 23, P2

DIVADELNÍ KLUB SWAN

Ovocný trh 6, P1

DIVOKÉ MATKY

Hybešova 2, P8

KAABA

Mánesova 20, P2

LA BOHEME

Sázavská 32, P2

MAMA COFFEE

Dukelských hrdinů 47, P7

Sokolovská 85, P8

Jiřího z Poděbrad 12, P3

MEZI ZRNKY

Sázavská 19, P2

MOMENT

Slezská 62, P2

NA PŮL CESTY

Centrální park Pankrác, P4

PLEVEL

Krymská 2,P10

PERIFERIE

Branická 49, P4

RADOST FX

Bělehradská 4, P2

ROH DRUŽSTEVNÍ KAVÁRN

U božích bojovníků 606, P3

SLADKOVSKY

Sevastopolská 17, P10

TA KAVÁRNA

Na Topolce 2, P4

THE GLOBE

Pštrossova 6, P1

TÝNSKÁ KAVÁRNA

Týnská 6, P1

ZENIT

Krymská 24, P10

Contact:

Petra Trachtmanová, CoffeeShare spokesperson

Mobile : +420 607 922 921

Email: petra@coffeeshare.cz

http://www.coffeeshare.cz

Notes:

* More on http://suspendedcoffees.com

Suspended coffee is not new in the Czech Republic. One Prague cafe is even named ‘At the Suspended Coffee'. U Zavěšenýho Kafe has allows patrons to buy a secondary ‘suspended coffee’ for years.

Download the PressKit

    press kit in zip format : 22mb : press releases in cz/en (docx/pdf),

    logo on black & white backgrounds( ai, pdf, png ), and photos for print

kontaktujte nás

Kontaktujte nás:

Posláno. Děkujeme!